Chat kam roms srb


18-Feb-2020 00:59

Látky odě\'ní, (Domácí výroba a cizí importy.) — II. Tuto jednoduchost a prostotu domácího kroje slovanského nesla s sebou nutně i domácí výroba 1) Srv.

N^'^ :\^ X^Lo Ve of Mecf/a^^ '^/ o:- LIB PÁRY ' ^.^^''^ X 9 196S C ^.lar^Q TISKEM ALOISA WIESNERA V PRAZE, KNIHTISKAŘE ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FR.\NTIŠKA JOSEFA PRO VÉDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ A C. 46), vyžadovalo vskutku po větší část roku oděvu teplého a tím v době, kdy Slované ještě neznali hot oviti sukna a plsti,^) mohly býti jen \ydělané, měkké a teplé kožešiny. Brandenburg našel v přiladožských mohylách častěji zbytky medvědích tlap, nejspíše z kožešin, kterými se přikrývali (Tpyflbi apx. Drsné klima slovanské oblasti, o němž jsme již výše pojednali (str. Týž dí o Rusku, že je plné lesů a ,, plena sebelliorum, mardurum et aliarum nobilium pellium de animalibus," a že lidé těmito kožemi ,,ditissime vestiuntur" (1. Welche Handelsartikel bezogen die Araber des Mittelalters aus den nordisch-baltischen Lándern? Die Waaren beim arabisch-nor- dischen Verkehr im Mittelalter. Der nordisch-baltische Handel der Araber im Mittelalter. Jahrbuch der Zentral-Kommis- sion ftir Erhaltung der Denkmáler in Wien.

díl s podtitulem: ,, Kypra HHLi H flpe B- Hoc TH H Knanbi fl OMOHronb CKaro nepiona.« Pycc Kie Knaflbi.

Dříve než přejdeme k popisu celku i jednotlivých částí slo- vanského oděvu z této doby, je záhodno, abychom si všimli ma- teriálu, totiž látek, z nichž byly šaty hotoveny.